Latgales dati

2019. gada 3. maijs

Būvniecības Valsts kontroles biroja (BVKB) pārstāvji parakstīja aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
Rekonstrukcijai tika pakļauta ēkas fasāde un iekšējās inženierkomunikācijas: nosiltināta visas ēkas fasāde, jumts, cokolstāvs. Nomainītas visas inženiersistēmas: ierīkota jauna ventilācija un uzstādīti energoefektīvie LED-gaismekļi, daļēji nomainīta apkures sistēma. Vērienīgi darbi tika veikti ēkas ugunsdrošības palielināšanai. Uzlabota arī ēkas pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Pirmie pasākumi pilī:
15. maijā Karaliskās Gruzijas nacionālā baleta dejotāju koncerts 25. maijā te notiks Slāvu kultūras dienu svinīgā atklāšana,