Latgales dati

2012. gada 7. augusts

Reģistrēta biedrība Kroma kolna bruoleste -domubiedru grupa, kas pēta un atdarina (rekonstruē) latgaļu cilšu dzīves ritus 9.-11. gadsimtā. 2013. gada 24. augustā Andrupenes pagasta Zundu ciemā notika Kroma kolna svētki. Biedrības vadītājs Aleksandrs Lubāns..

Atsauces
  • Papsujevičs, O., Pokulis, J. Dagdas novads gadsimta ceļos: notikumi un ļaudis. Daugavpils: Saule, 2017. 600 lpp. (Mana universitāte). 398. lpp.
C9ae191010a799555bf22368a932392f85a7ad25