Latgales dati

2011. gada 10. jūnijs

Prezentācija notiek Rēzeknes pilsētas domes konferenču zālē.
„Latgalieša CV” (autori: I. Gusāns, S. Lazdiņa, H. F. Marten, S. Murinska, S. Pošeiko,I. Šuplinska, atbildīgā redaktore S. Lazdiņa) ir izdevums, kas iepazīstina ar Latgales novadabagātībām – valodu, kultūru, mūziku, izglītības un vēstures īpatnībām, sniedz īsu ģeogrāfisko raksturojumu.