Latgales dati

1961. gada 23. decembris

1961. gada 23. decembrī par pilsētciematiem pārtapa agŗākie strādnieku ciemati. kuri dibināti kopš 1950. gada. Pavisam Latvijā dažādos laikos bijuši 42 pilsētciemati.Latgales teritorijā bija 4 pilsētciemati - Dagda, Malta, Kuprava, Žiguri.
Pilsētciematiem bija raksturīgs lielāks lauksaimniecībā nodarbināto īpatsvars, salīdzinot ar pilsētām (Dagda, Malta), vai arī tie veidojās uz strādnieku ciematu bāzes pie lielajiem rūpniecības uzņēmumiem (Kuprava – būvmateriālu rūpniecība, Žīguri –mežrūpniecība). 1991. gadā Latvijā pilsētciematu kategorija tika likvidēta, savukārt to pašvaldībām tika dota izvēles iespēja – vai nu kļūt par pilsētām vai arī iekļauties pagastos kā lauku apdzīvotajām vietām. Latgalē vairums pilsētciematu izvēlējās otro variantu, tādējādi Malta, Kuprava un Žīguri ir kļuvuši par pagastu centriem, un tikai Dagda 1992. gadā ieguva pilsētas tiesības, tādējādi kļūstot par jaunāko Latgales pilsētu un vienīgo apdzīvoto vietu, kas pilsētas statusu ieguva Latvijas valstiskās neatkarības (postpadomju) periodā.