Latgales dati

2006. gada 4. decembris

Interneta publikācija (04.12.2006) par Rūtas Kaminskas, Anitas Bisteres pētījuma 'Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā' izdošanu.
Grāmatā ietverta informāciju par 58 sakrālajām celtnēm, tai skaitā par pareizticīgo un vecticībnieku baznīcām, kā arī par katoļu, luterāņu un jūdaisma konfesijas dievnamiem.

Atsauces