Latgales dati

1919. gada 1. aprīlis

Kara revolucionārā komiteja (KRK) dibināta saskaņā ar Padomju Latvijas armijas revolucionārās kara padomes (priekšsēdētājs Jūlijs Daniševskis) pavēli nr. 45, kas izdota Daugavpilī 1919. gada 30. martā. J. Daniševskis bijis Daugavpils sēdes dalībnieks.
Pavēļe minēts KRK izveidošanas galvenais iemesls - "strādnieku šķiras ienaidnieku" aktivizēšanās. Ienaidnieku kategorijas - "buržuāzija", ''kulaki", ''baltgvardi", "baltgvardu algotņi /tekstā "naimiti", "baroni", "muižnieki", "bagātnieki", "baumu izplatītāji", "spekulanti".
Līdz tam Daugavpils apriņķī darbojās Kārtības sargāšanas komisija (DKSK), kuru dibināja Padomju Latvijas armijas kara revolucionārā padome. DKSK sastāvā ietilpa Šteingards, Bankovičs, Uhenbergs, Čarins, Duče. Viņu uzvārdi minēti 1919. gada 30. marta DKSK pziņojumā sakarā ar "baltgvardu, spiegu, huligānu, laupītāju, noziedznieku" nošaušanu 28. martā.
Pavēlē noteikts:
- Kārtības sargāšanas komisijas funkcijas tiek nodotas Kara revolucionārajai komitejai (KRK), kuras darbību jāatbalsta visām varas struktūrām
- KRK ir tiesības aizdomīgās personas atbrīvot no dzīvokļiem, veikt kratīšanas un arestus
- KRK aizturētās personas nodot revolucionārajiem un kara revolucionārajiem tribunāliem.
Jaundibinātajā Daugavpils KRK tika iekļauti:
Bernavskis (komitejas priekšsēdētājs) - Padomju Latvijas armijas kara revolucionārās padoms loceklis.
Beļajevs - Komunistiskās partijas Daugavpils organizācijas pārstāvis
Sohockis - Daugavpils izpildkomitejas pārstāvis
Bankovičs - Daugavpils izpildkomitejas politiskās nodaļas pārstāvis
Šteingards - Kara revolucionārās padomes sevišķās nodaļas pārstāvis.
Padomju Latvijas armijas kara revolucionārās padomes pavēli nr. 45, kuru parakstīja padomes priekšsēdētājs J. Daniševskis un Padomju Latvijas armijas komandieris Slavens, publicēja Daugavpils laikraksts "Krasnoje znamja" 1919. gada 1. aprīlī.
Daugavpils KRK paspārnē darbojās kultūras organizācijas nodaļa, kuras rīcībā bija arī revolveri, karabīnēs, arī 15 ložmetēji!

Atsauces
  • “Prikaz...” Krasnoje Znamja. 1919. 1. aprīlis.
  • Šiliņš, J. PADOMJU LATVIJAS MILITĀRĀ UN POLITISKĀ ATTĪSTĪBA (1918. GADA DECEMBRIS – 1919. GADA JŪNIJS). PROMOCIJAS DARBS. Rīga, 2011. 73. lpp.