Latgales dati

1919. gada 27. jūnijs

Pēc laikraksta "Latgolas Vōrds" informācijas, ko snieguši pārbraucēji pāri frontei, 1919. gada 27. jūnija vakarā Rēzeknē nošauti 50 cilvēki, pārsvarā vietējie zemnieki.
3. jūlijā (laikraksts iznāca 31. jūlijā) paredzēts nošaut vēl ap 100 cilvēku. Nošauto vidū sociālists revolucuinārs Firsovs un vietējais ģimnāzijas skolotājs A. E. Lopatnijovs (Lopatņovs?).
Laikraksts "Baltijas Vēstnesis" 1920. gadā ziņoja par 32 arestētajiem, kuri aizvesti no Rēzeknes uz Veļikije Lukiem un nošauti. Vēl esot ziņas par 30 (80?) līdzi sarkanajai armijai aizvestajiem no Rēzeknes, kuru vidū bijuši arī ārsti.
Ir ziņas par baznīcu demolēšanu, izmantošanu sabiedrisko pasākumu organizēšanai. Īpaši cietusi esot Rēzeknes luterāņu baznīca

Atsauces
  • “Ziņas nu dzimtenes. Rezekne.” Latgolas Vōrds. 1919. 31. jūlijs.
  • “Lielinieku terors Latgalē.” Baltijas Vēstnesis. 1920. 7. februāris.