Latgales dati

1920. gada 17. februāris

Latgales Zemnieku partija:
“Karaweiri latgališi, karaweiru kandidati ir listē Nr 11, todel bolsojit tik par latgolas zemniku partiju listi.”
“Oroji–zemniki, bolsojit tik par sowu listi Nr. 11.”
“Latgalites sewites, jyusu kandidati (W. Seil un A. Lawrinowič jkdzes) ir tik zemniku partijas listē, bolsojiet tik par sowim kandidatim, listi Nr. 11
Wysi bolsi par latgolas zemniku partiju – Nr. 11.”
“Latwiši – katoļi. Balsojiet tik par sowim witejiem zynomim cylwakim – taidi ir tik Latgolas zemniku partijas kandidāti Nr. 11.”
“Wysi, kam ryup nokutne, Wysi, kas grib zemi un breiwibu, Wysi bolsojit tik par sowim witejiem latwišim zemnikim par listi Nr.11 (diwi weziņas).”
.....
Latgales Kristīgo zemnieku savienība:
“Todel wysi, kas stow par zemi, par breiwibu, par ticibu, par lykymibu un kōrtību, bolsojit winigi par sarokstu nr. 9.”
“Latgolas zemniki, saimniki, rentniki, pusgryudniki, zemes strōdniki-oroji, weiriši, siwites! 17. un 18. aprīlī bolsojit wysi winigi par sarokstu Nr. 9, kurs stōw par zemi zemes strōdnikim, par muižu zemju sadališonu par dzymtu sowumu zemnikim, stōw par ticibu, grib. lai myusu bārni tyktu audzynoti tykumibas un padiwibas gorā, stōw par tū, ka pi mums naatsagrīztu wairs boļšewizma laiki, kodeļ wysu dreizokā laikā grib iwest zemē mīru, kōrtibu un lykumību, lai liauds waretu stōtis pi rodusa dorba un atjaunot sowu garūs waidu laikā izpūstītu dzeiwi.”

Atsauces