Latgales dati

1945. gada 10. septembris

Izdots Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija DEKRĒTS par ciemu padomju nodibināšanu Daugavpils apriņķī. Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidijs nolemj nodibināt Daugavpils apriņķī šādas ciemu padomes:
...
Aglonas pagastā:
Aglonas ciema padome
Jaudzemu ciema padome
Krācītes ciema padome
Rutuļu ciema padome
Rušonu ciema padome
Salinieku ciema padome
...
Aizkalnes pagastā:
Aizkalnes ciema padome
Kastires ciema padome
Ondzuļu ciema padome
Pelēču ciema padome
Raipoles ciema padome
Ročanu ciema padome
...
Asūnes pagastā:
Aišpuru ciema padome
Apoju ciema padome
Asūnes ciema padome
Bērziņu ciema padome
Ķepovas ciema padome
Rutku ciema padome
...
Aulejas pagastā:
Apšenieku ciema padome
Aulējas ciema padome
Ostrovas ciema padome
Šķipu ciema padome
Vanagu ciema padome
Vāveru ciema padome
...
Biķernieku pagastā:
Biķernieku ciema padome
Krivošejevas ciema padome
Lipinišķu ciema padome
Pavlovas ciema padome
...
Dagdas pagastā:
Bronku ciema padome
Bižas ciema padome
Dagdas ciema padome
Ignatovas ciema padome
Kazimirovas ciema padome
О jātnieku ciema padome
...
Indras pagastā:
Dvorčanu ciema padome
Indras ciema padome
Keļavas ciema padome
Kuzmiņu ciema padome
Piedrujas-ciema padome
Voicuļevas ciema padome
...
Izvaltas pagastā:
Izvaltas ciema padome
Kozlišķu ciema padome
Peipiņu ciema padome
Sprukstu ciema padome
Staškeviču ciema padome
Stivriņu ciema padome
Šķeltovas ciema padome
...
Kalupes pagastā:
Kalupes ciema padome
Līvbēržu ciema padome
Rožkalnu ciema padome
Stradiņu ciema padome
Stūrīšu ciema padome
...
Kapiņu pagastā
Butkanu ciema padome
Jaunokras ciema padome
Kapiņu ciema padome
Konovalovas ciema padome
Kastuiunas ciema padome
Rogaļu ciema padome
...
Krāslavas pagastā:
Borovkas ciema padome
Kombuļu ciema padome
Krāslavas ciema padome
Ludzīšu ciema padome
Udrīšu ciema padome
Veiguļu ciema padome
...
Līksnas pagastā:
Aužgulānu ciema padome
Jaunošanu ciema padome
Līksnas ciema padome
Mukānu ciema padome
Osagāla ciema padome
Priežu ciema padome
Patmaļu ciema padome
Ratnieku ciema padome
...
Līvānu paģastā:
Gercānu ciema padome
Jersikas ciema padome
Līvānu ciema padome
Pēternieku ciema padome
Rožupes ciema padome
Staru ciema padome
Turku ciema padome
Upenieku ciema padome
Zepu ciema padome
...
Naujenes pagastā:
Jurīšu ciema padome
Kokinu ciema padome
Lāču ciema padome
Sandarišku ciema padome
Vecpils ciema padome
...
Nīcgales pagastā:
Nīcgales ciema padome
Samagala ciema padome
Tartaku ciema padome
...
Preiļu pagastā:
Aņspoku ciema padome
Augustovas ciema padome
Bindaru ciema padome
Gailīšu ciema padome
Pienēnu ciema padome
Preiļu ciema padome
Prikuļu ciema padome
Sondoru ciema padome
...
Robežnieku pagastā:
Joniņu ciema padome
Novļānu ciema padome
Pleiku ciema padome
Robežnieku ciema padome
...
Rudzētu pagastā:
Aizupes ciema padome
Mālkalna ciema padome
Rudzētu ciema padome
Vidus ciema padome
...
Skaistas pagastā:
Baltiņu ciema padome
Ezeriņu ciema padome
Kalniešu ciema padome
Kazinču ciema padome
Niedrītes ciema padome
Skaistas ciema padome
...
Vārkavas pagastā:
Ančkinu ciema padome
Kursīšu ciema padome
Rauniešu ciema padome
Vārkavas ciema padome
Znotiņu ciema padome
Zaķīšu ciema padome
...
Višķu pagastā:
Ambeļu ciema padome
Augstkalnes ciema padome
Dubnas ciema padome
Grietānu ciema padome
Maļinovas ciema padome
Medupes ciema padome
Silavišķu ciema padome
Podgurjes ciema padome
Višķu ciema padome.

Atsauces
  • “Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija DEKRĒTS par ciemu padomju nodibināšanu Daugavpils apriņķī.” Ведомости Президиума Верхного Совета ЛССР=LPSP AP Prezidija ziņotājs. 1945. 22. septembris.