Latgales dati

1922. gada 22. februāris

Mūžīgā aizgājis Marians Gvidons Ludvigs Šahno (Szachno) - Višķu pagasta Hoftenbergas muižas īpašnieks. Šāds datums minēts Latgales apgabaltiesas sludinājumā sakarā ar īpašuma mantošanas tiesībām. Citās publikācijās (Mašnovskis, 2018; www.letonika.lv un citur) minēts vēlāks miršanas datums (1923).
Muižas senākais nosaukums bija Hofzumberga (Hof zum Berg), vēlāk dēvēta par Hoftenbergu - vācu valodā "Piekalnes muiža jeb Kalnu muiža". Mūsdienās tā ir Krauja Daugavpils novadā.
Marians Šahno ap 1910. gadu uzcēla Hoftenbergā trīs stāvu ēku eklektisma stilā. Sakarā ar Pirmā pasaules kara sākumu pilī iekšadarbi netika pabeigti.
Pēc nāves muižu mantoja brālis Bogdans Šahno, kas to drīz pārdeva. Īpašumam bija vairāki īpašnieki, līdz to 30. gados nopirka Juris Velkme.
Pēc Otrā pasaules kara nepabeigtā ēka tika daļēji nojaukta un tajā 40. - 50. gados bija kantoris un Naujenes ambulance ar zobārsta kabinetu. Neapsaimniekotā muižas ēka nodega 2002. gadā.
20. gs. 90. gados ēku un zemi atguva bijušie īpašnieki. Pēc 2002. gada ugunsgrēka Velkmes ģimenes piederīgie atteicās no pils restaurācijas un pārveidošanas, bet saglabāja īpašuma tiesības uz zemes gabalu.

Atsauces
  • “Sludinājumi.” Valdības Vēstnesis. 1923. 28. februāris.
  • Mašnovskis, V. Muižas Latvijā. Vēsture, arhitektūra, māksla. Enciklopēdija. 1. sēj. 2018. 304. lpp.
  • Zilgalvis, J. Daugavas muižas 18.gs. - 20.gs. sākums. Rīga: Izglītība, 2002. 33. - 34. lpp.
E8111afb016929d50ecbeebcce5b5ca5b7d73870
87da1d8b8e940eda829237f6242e8fa798ff247c
28058b8e523f62fabaf0e4d3e6340a4523bf772d
Adfe3ab287a6ac1629ff5b7d33d5ff5629bf45b3