Latgales dati

1859. gada 11. maijs

1859. gada 29. aprīlis pēc vecā stila.
Ziņas par Kalupes skolu ir fiksētas vietējā prāvesta Silvestra Beinaroviča atmiņās. No manuskripta izriet, ka 1859. gada nākošajā ceturtdienā pēc Lieldienām mācību noslēgumā skolā tika rīkota "bērnu atlaišana pa mājām". Atmiņu pierakstā datums nav norādīts, bet aprēķini rāda, ka minētā ceturtdiena bija 1859. gada 29. aprīlī pēc vecā stila jeb 1859. gada 11. maijā pēc jaunā stila.
Tolaik bija pieņemts (to norāda arī S. Beinarovičs), ka mācības draudzes skolās parasti tika uzsāktas Visu svēto dienā (1. novembrī) un turpinājās līdz Lieldienām. Kopumā tie bija nepilni seši mēneši. Prāvests arī norāda, ka mācības Kalupes skolā sākušās 1858/.59. gada ziemā, bet nenorāda konkrētu mācību sākumu (mēnesi, datumu).
Skola izvietota bijušajā lazaretē pie vecās baznīcas, kas tolaik bija pie parka. Nākošajā gadā pēc skolas atvēršanas sākās jaunās baznīcas projektēšana un būvēšana.
Skolas organizēšanā iniciatīvas piederēja prāvestam Silvestram Beinarovičam, kurš gadu iepriekš bija saņēmis norīkojumu darbam Kalupē. S. Beinarovičs uzaicināja divas skolotājas. Viena bija no Kurzemes, bet otra - vietējā Marija Sivrišķa.
Skolas gaitas uzsākuši 103 skolēni. Bija arī skolēni, kuriem bija jau iegūtas zināšanas agrākajās mazajās skoliņās. S. Beinarovičs min vismaz 3 tādas zemnieku skoliņas - Kalupē, Lazdānos, Arendolē, kuras uzturēja paši vecāki un lasīšanu, rakstīšanu, katehismu, atsevišķos gadījumos - arī dziedāšanu mācīja draudzes prasmīgākās dziedātājas.
1859. gadā skolas beidzējiem grāfiene Marija Plātere - Zīberga sarīkoja mielastu ar trīs ēdieniem un pīrāgiem, kā arī dāvanām 10 zēniem, 10 meitenēm un skolotājām. Skolas beidzēju skaits nav norādīts.

Atsauces
  • Dažādu gadījumu un notikumu grāmata, kas attiecas uz Kalupes baznīcu kopā ar plebaniju un draudzi, priestera J.Beinaroviča sarakstīta 1858. gadā. Manuskripta kopija, 20 lpp.
366a2aa265e82ed2083f4afb1aa6c8bdfe2c67ff