Latgales dati

1928. gada 25. februāris

Vēlēšanas noris 25. - 26. februārī. Tās bija pirmās vēlēšanas Latvijā,
kur vienā reizē tika vēlētas veselas četras iestādes — apriņķu valdes, apriņķu pašvaldību revīzijas komisijas, pagastu padomes un revizijas komisijas.
Atkārtotas vēlēšanas izsludinātas Gaigalavas pagastā.
Deputāti ievēlēti uz 3 gadiem. Pēc vēlēšanu rezultātiem uz vietas vēlētas galvenās amatpersonas, piemēram:
Preiļu pagastā - Par jaunos padūmes prīkšsādātoju tyka īvālāts B. Koklačs, jo bīdri Romanovskis. Par vaļdes prīkšsādātoju Donats Vjaksa, jo bīdri P. Utynāns, vaļdes lūceklim P. Vjaksa, J. Pauniņš un Zinovjevs.
Līvānu pagastā - Par pogosta padūmes prīkšsādāioju īvēlēja A. Budži, par viņa bīdri D. Ancānu. Par pog. vaļdes prīkšsādātoju Ontonu Bērzāku, par viņa bīdri G. Upenīku.
Krāslavas pagastā - Par pogosta padūmes prīkšsādātoju īvēlēja vacu sabīdrisku darbinīku D. Krumpanu, par pog. vaļdes prīkšsādātoju leidzšinejū D. Voronko, par jo bīdri L.Myglānu. Vaļdē īgoja P. Skagals, L Aispūrs un D. Solims.
Jasmuižas pagastā - Par pogosta vaļdes prīkšsādātoju īvālāts Ļudvigs Pizeļs, labi pazeista majs vītejajs zemnīks un sabīdriskajs darbinīks, gromotvedis, organizētojs vai roku bīdrību, kara rezerves leitnants, labi izgleitots un īvārojams nu vītejim zemnīkim cylvāks. Par prīkšsādātoja bīdri un vaļdes lūcekli īvālāts Jons Zeiļe, leidzšinejajs pog. vaļdes lūceklis, labi pazei stams un īvarojams zemnīks. Porejī vaļdes lūcekli: Jons Sokolovskis, Jurs Bogdanovs, Jezups Strods.
Šķaunes pagastā - īvēlēja par padomes prīkšsādātoju škol. J. Leitānu. Par vaļdes prīkšsādātoju Joni Andžānu, par lūctkļim Jezupu Reču un Plataču.
.....
Apriņķu valdes sastāvi:
Daugavpils apriņķis - A. Bojars, V. Kozuļkaža, S. Pabērzs, Kazakevičs
Rēzeknes apriņķiis - 0. Počs, D. Bialkovskis , J. Bekers, Vlasovs
Ludzas apriņķis; Jez. Soikāns, O. Rancāns, F. Ankipāns Matiušonoks.
Jaunlatgolas apriņķis: . 1. J. Bukšs, O. Ločmeļs, Trofimovs, Korniļjevs.