Latgales dati

2007. gada 29. decembris

Latgales mākslas un amatniecības centrā, Līvānos no stellēm izņēma un mērīja Latvijas rekordu – garāko tautisko jostu.
Josta tika austa no 2006. gada 6. jūnija līdz 29. decembrim. Šīs jostas aušanā izmantoti 100 metri dzijas un 100 metri linu diegu. Jostu auda 13 audējas: Maija Kulakova, Silvija Lojāne, Inese Valaine, Janīna Pupiņa, Rita Teilāne, Sandra Vigule, Silvija Cīrule, Natālija Vuškārniece, Līga Eiduka, Madara Vuškārniece, Lilita Peiseniece, Antoņina Zarāne, Dzidra Ceple.