Latgales dati

1917. gada 31. decembris

31. decembrī tika apstiprināta un praktiski realizēta Daugavpils, Ludzas un Rēzeknes apriņķu pievienošana Iskolata (Latvijas strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padomes izpildkomitejas) pārvaldē esošajai Vidzemes guberņas daļai. Lēmums tolaik netiek realizēts sakarā ar vācu armijas uzbrukumu un Latgales okupāciju 1918. gada februārī.
Tā tika pievienota ne kā neatkarīgam valstiskam veidojumam, bet autonomam Krievijas sastāvā.

Atsauces
  • Latvijas vēsture. 20. gadsimts. Jumava, 2005. 77.-78.lpp.