Latgales dati

2009. gada 5. jūlijs

Daugavpils pilsētas domes projekta „Daugavpils vēsturiskā centra dominantes – Vienības nama atjaunošana” ietvaros paredzēts veikt Vienības nama fasādes atjaunošanu tā vēsturiskajā veidolā un pilsētas vēsturiskā centra, kas piekļaujas Vienības namam, teritorijas labiekārtošanu.
Projekta realizācijas laiks: 05.07.2009 - 10.07.2010
Projekta rezultāti:
Atklāts restaurētais Vienības nams 2010. gada 17. septembrī
Izdots pastkaršu komplekts "Daugavpils vēsturiskais centrs" (16 pastkartes)