Latgales dati

1886. gada 13. janvāris

1886. gada 1. janvārī pēc vecā stila
Galvas naudas nodoklis (krieviski - подушная подать; подушный сбор) bija viens no svarīgākajiem nodakļiem Krievijas impērijā, ko ieviesa Pētera I valdīšanas laikā. Ar Latgales un Vidzemes, Kurzemes iekļaušanu Krievija sastāvā galvas naudas nodokli maksāja arī vietējie muižnieki par saviem zemniekiem, kurus uzskaitīja dvēseļu revīziju laikā.
Krievijā kopumā kopš 18. gs. līdz bija 10 dvēseļu revīzijas. Uz Vidzemi, Vidzemi tika attiecinātas vismaz 7 revīzijas, dažas tika atkārtotas.
No revīzijas datiem Latgalē saglabājušies tikai Rēzeknes apriņķa 1772. gada revīzijas saraksti, Ludzas apriņķa Ozupinas sādžas 1816. un 1834. gada, un Ozupinas privātmuižas 1850. un 1858. gada revīzijas saraksti, Ludzas un Daugavpils apriņķa 1858. gada revīzijas saraksti.
Par galvas naudas nodokli Latgalē ir rakstījis Latvijas Universitātes docents, pētnieks B. Ābers 1940. gada rakstā par Borhu valdīšanu Varakļānu muižā. Galvas naudas palielināšana Krievijā spieda muižniekus pastiprināt zemnieku ekspluatāciju.

Atsauces
  • Ābers, B. “LATGALES ZEMNIEKU GRŪTIE DZIMTLAIKI.” Senatne un māksla, 1940. Nr. 1, 13. - 27. lpp.