Latgales dati

1943. gada 23. jūnijs

Latvijas Universitātes Teologijas fakultātē 1943. gada 23. jūnijā J. Vaivods iegūst teoloģijas licenciāta grādu, aizstāvot diplomdarbu "Garīgā dzīve un tās vadītāji 18. gadsimtā"