Latgales dati

1917. gada 27. augusts

Brestļitovskā noslēgta Vācijas un Padomju Krievijas papildu vienošanās paredz, ka Vācija iegūst Vidzemi un Igauniju, apstiprinot robežlīniju Narva—Lubāna ezers—Ilūkstes apriņķis, tādējādi Vācija iegūst arī daļu Latgales. Prese ziņo, ka vācu žandarmē-rija kontrolē vilcienu pasažierus Rīgas jūrmalas vilcienos, konfiscējot pārtikas līdzekļus, ko mēģina ievest no Kurzemes, kas ir aizliegts.

Atsauces
  • Jēkabsons, Ē. “Ģenerālis Kārlis Ezeriņš. + 1918.gada notikumi Latvijā - augusts.” Tēvijas Sargs, 2018. Nr. 8 (aug.).