Latgales dati

1920. gada 6. janvāris

Daugavpili apmeklēja Latvijas valdības un angļu misijas pārstāvji. Tas bija Latvijas valdības pārstāvju pirmais Daugavpils apmeklējums pēc pilsētas atbrīvošanas 1920. gada 3. janvārī.
Tas bija Apgadības ministrijas pilnvarotais, lai aprēķinātu pārtikas nepieciešamo daudzumu. Pēc atgriešanās Rīgā tika ziņots, ka pārtikas stāvoklis Daugavpilî esot ārkārtīgi grūts.
Iespējams, ka šajā delegācijā bija arī preses pārstāvji, jo drīz pēc tam parādījās publikācija laikrakstā "Brīva Zeme" (no speciālkorespondenta) un laikrakstā "Jaunākās Ziņas" (leitnanta P. ziņojums, laikraksta redaktora J.Porieša ziņojumi).

Atsauces
  • “Uz Daugavpili.” Latvijas Sargs. 1920. 8. janvāris.
  • “Valdības darbība.” Latvijas Sargs. 1920. 8. janvāris.
  • “Izbrauca uz Daugavpili.” Strādnieku Avīze. 1920. 11. janvāris.
  • “"Krustā sistā" Daugavpils.” Jaunākās Ziņas. 1920. 9. janvāris.
  • “Uz Daugavpili.” Brīvā Zeme. 1920. 10. janvāris.
  • “Pārtikas stāvoklis Daugavpilī.” Valdības Vēstnesis. 1920. 11. janvāris.