Latgales dati

1933. gada 28. augusts

Daugavpils pilsētas kluba 10 gadu svinības. Tostarp presē 1927. gadā norādīts, ka klubam esot pusgadsimts, jo klubs organizēts pirms Pasaules kara. Tā esot minēta dokumentos 1868. gadā, toreizējais nosaukums "Daugavpils pilsētas sabiedrība".
Ziņas par kluba atklāšanu bija 1924. gada 20. septembrī.
10 gades koncertā uzstājusies māksliniece Nadina Komisāre.
Klubu vada vecāko padome. Bijis vecākā amats, ko ieņēmis fabrikants Mizroks. Klubā noris dažādi pilsētas svarīgi sarīkojumi. Ir bufete, kuru uzturēja J. Maksa- Šteinbergs. Persona "M. St." minēta arī kā kluba pārzinis (ekonoms) kopš 1924. gada. Viņš iekārtoja ar iekārtām kluba telpas.
Ap 1927. gadu sākas diskusijas par M. Steinberga atstāšanu amatā. Nebija ienākumu, pārdotas iekārtas, tai paša laika veikts telpu remonts (iespējams, ka jauns ekonoms?). Maksam - Šteinbergam Vladimira ielā 22 piederēja vīna un degvīna tirgotava.
Kluba adrese - Zaļā 31, otrais stāvs. Bija 14 istabas un liela zāle.
Kopš 1939. gada klubu apsaimniekoja biedrība "Daugavpils pilsētas klubs". 1940. gada valde: Ž. Grundmanis, J. Vitenbergs, A. Budže, M. Movšensons, Ch. Pļuščevskis, M. Kagans un K. Gavartins.

Atsauces
  • “Daugavpils dzīve.” Latgales Ziņas. 1930. 17. oktobris.
  • “Sludinājums.” Daugavas Vēstnesis. 1924. 19. septembris.
F89ce8a7716862d75aa18f89983d36747bcdaf33
5d3cded8a6527a404d1cf74738854fdae0407c37
914ba72fc3486af5cbdc670944b435b08aa2dcdc
E546443cd134fff12b3777e02db650dbf5a387c7
Ca3225b7703b58ac040d37aa53ccc7036a777908