Latgales dati

1939. gada 4. jūnijs

Vaboles pamatskolas parka notika 18. Daugavpils aizsargu pulka 2. bataljona dziesmu svētki. Tajos piedalījās 11 kori ar 420 dziedātājiem un 5 pūtēju orķestri ar 60 mūziķiem. Virsdiriģenti:
pulka koru diriģents J. Svenne un pulka orķestru kapelmeistars V. Rullis. Programmā 11 jaukto koru dziesmas, 4 vīru koru dziesmas un 2 pūtēju orķestra priekšnesumi.
Svētkus ievadīja kopīga aizsargu, aizsardžu, aizsargu sportistu un dziedātāju parāde. Parādes sākumā Līksnas un Nīcgales aizsargu nodaļu sporta pulciņiem tika pasniegti karogi. Parādi pieņems un svētkus atklāja pulka komandieris D. Silavs.
Koncerta recenzijā komponists A.Feils minēja 9 korus: Jāsmuižas nodaļas (diriģents J. Grebežs), Kalupes (P. Brakovskis), Līksnas (P. Proņevskis), Līvānu pagasta (P. Pavārs), Naujenes (J. Jukšinskis), Nīcgales (P. Brakovskis), Vārkavas (J. Liepiņš), Višķu (J. Vaivods), štāba bataljona (B. Reinfelde) un 2 vīru dubultkvarteti: Jāsmuižas nodaļas (diriģents Z. Trakšs) un Līvānu pilsētas (J. Irbe).
A.Feils: Programmas pirmajā daļā kopkoris dziedāja J. Norviļa Dziesmu kalnā, V. Dārziņa Birzēm rotāts, E. Dārziņa Minjonu, J. Norviļa Kam drosme ir. Dziesmas izskanēja droši. Gandrīz visas vajadzēja atkārtot. Kopkora veiksmei un svētku noskaņai ne visai piemērota E. Dārziņa Minjona. Būdama pati par sevi brīnišķīga dziesma, tā mums ir sveša ar savu tekstu. Arī dziesmas elastīgais ritms nav piemērots lielāka kopkora sniegumu pakāpei. Programmas otrajā daļā 2 viru dubultkvarteti dziedāja 4 dziesmas: J. Norviļa Mūsu zeme, E. Dārziņa Pie tēvu zemes dārgās, J. Graubiņa Lāčplēšu dziesmu un A. Feila tautas dziesmas harmonizējumu Vai māmiņa. 16 vīru lielais ansamblis izcēlās ar precinu dziedājumu, košām balsīm, kas tālu aizviļņoja pār parka koku galotnēm. Visas dziesmas bij jāatkārto.
Noslēguma tika apbalvoti 55 aizsargi, to vidū Kalupes nodaļas aizsargi: J. Mukāns (Kalupes pagasta pašvaldības un sabiedrības balva), S. Šaršune, J. Lāce, A. Bulaša, B. Baltacis, M. Višņevska, H. Kudeiko.
Daugavpils aizsargu pulka 2. bataljona komandieris Sebastjans Pabērzs.

Atsauces
  • “Dziesmu skandinātāji Vabolē.” Latgales Vēstnesis. 1939. 9. jūnijs.
  • “Dziesmu svētki Vabolē.” Latvijas Kareivis. 1939. 3. jūnijs.
  • “Tas jāzin Vaboles dziesmu svētku apmeklētājiem.” Latgales Vēstnesis. 1939. 2. jūnijs.
  • “Aizsargu dziesmu svētki Vabolē.” Latgales Vēstnesis. 1939. 5. jūnijs.
  • “Apbalvoti 55 centīgi dziedātāji.” Latgales Vēstnesis. 1939. 9. jūnijs.
7cac616ab3b0c1b7c1dbb0c01b1e5ad8f7bc8159