Latgales dati

1939. gada 15. augusts

Agrākā «Poguļankas» vasarnīcu īpašnieku biedrība pārreģistrēta par «Mežciema labierīcības biedrību». Mežciema kūrmājā notika pārreģistrētās biedrības pilna biedru sapulce. Jaunajā biedrībā pagaidām iestājušies tikai 47 biedri. No tiem sapulcē bija ieradušies 20. Sapulci vadīja A. Krievāns, protokolēja K. Žagata.
Par jaunās biedrības priekšnieku sapulce ievēlēja - A. Aizporu-Čapli, par valdes locekļiem K. Žagatu, V. Vanadziņu, A. Kalniņu, St. Augustānu, A. Tiltu un R. Skuju; par kandidātiem — Kroinu un
Miklaševiču. Par revizijas komisijas priekšsēdētāju ievēlēja A. Krievānu un par locekļiem J. Elstiņu un S. Šreberku, par kandidātiem J. Līdumnieku un H. Garbšu.

Atsauces
  • “Mežciema labierīcības biedrībai ievēlēta valde.” Daugavas Vēstnesis. 1939. 16. augusts.