Latgales dati

2018. gada 2. aprīlis

27. aprīlī, dienā, ko latgaliešu aktīvās sabiedriskās organizācijas aicinājušas noteikt par Latgales dienu Latgales kongresa atcerei, Rēzeknē pašaizliedzīgajam un aktīvajam latgaliešu sabiedriskajam darbiniekam Vladislavam Locim tiks atklāts piemineklis – liels neregulāras formas akmens, ko pa vidu pāršķeļ izgaismots avots, simbolizējot izpostīto pasauli, bet pāri tam grāmata kā tilts starp dzimteni un trimdu.
Tēlnieks Ivo Folkmanis.
Piemineklis novietots Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90.

Atsauces
1f9437cdfc3f934541e1f9c089c337574b4f4fa6
40e9368aa992f1a36723d055896ddf0c1a19bade
74730b4300151f2eb87e60c1f37a1ce9d3fba805
017cccf10fa7e05d30219794891d1076391cb65b