Latgales dati

2017. gada 30. jūnijs

Latvijas masu mediji informē par Sarkaņu baznīcas iekštelpu restaurāciju. Darbi noris Sarkaņu Romas katoļu draudzes projekta ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.
Albuma "Terra Mariana" komantārs /2014/: "Sarkaņi. 1718. gadā dibināta koka, bet, izmantojot draudzes līdzekļus, 1860. gadā vecās vietā no jauna uzcelta Svētās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas draudzes mūra baznīca, kurā atrodas Svētās Dieva Dzemdētājas slavenā brīnumdarītāja glezna.
Pēc nostāstiem, Jaunavas Marijas glezna Sarkaņu baznīcā bija darināta 15. vai 16. gadsimtā. Šo gleznu uzskatīja par brīnumdarītāju. Glezna ir pārvietota uz jauno baznīcu, literatūrā tā datēta ar 1718. gadu, taču šis datējums ir pat vēlāks – 18./19. gadsimta darbs; tā gleznota pēc vecāka parauga, kas balstīts senkrievu mākslas ikonogrāfijā."
Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca
Rēzeknes novada Lendžu pagastā ir otrs iecienītākais svētceļnieku galamērķis aiz Aglonas bazilikas.

Atsauces
5ee5717dc773551e4bb2f1998a65f43203bcd92a