Latgales dati

2017. gada 30. jūnijs

Latvijas masu mediji informē par Sarkaņu baznīcas iekštelpu restaurāciju. Darbi noris Sarkaņu Romas katoļu draudzes projekta ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.
Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca Rēzeknes novada Lendžu pagastā ir otrs iecienītākais svētceļnieku galamērķis aiz Aglonas bazilikas.

Atsauces