Latgales dati

1917. gada 5. jūlijs

Krievijas Pagaidu valdība izdot likumu par Vidzemes guberņas pašpārvaldi. Tajā nav ietverta prasība par Latgales pievienošanu Vidzemei.

Atsauces
  • 20. gadsimta Latvijas vēsture: Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai 1900-1918. Red. V.Bērziņš. I daļa. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgads, 2000. 603. lpp.