Latgales dati

1938. gada 5. aprīlis

ŠĪ datuma preses ziņa: Rēzeknes pilsētas pašvaldība izdevusi tūrisma pastkartes „Rēzekne sveicina", kurās redzami raksturīgākie Rēzeknes pilsētas un apkārtnes skati. Tūristu mītne iekārtota Rēzeknes pilsētas 1. latviešu pamatskolas telpās. Ielu krustojumos pilsētā uzstādīti ceļu rādītāji ar attālumiem līdz tūristiem interesantākām vietām.
Pilsētas pašvaldība pasūtījusi sabiedrisko lietu ministrijas tūrisma nodaļā 100.000 tūrisma markas ar Rēzeknes skatiem.
Sīkākai Rēzeknes pilsētas un apkārtnes apskatei izgatavota plaša karte ar zīmējumiem un daudziem attēliem par svarīgākām un vēsturiski nozīmīgām vie
tām Rēzeknē un apkārtnē.

Atsauces
  • “Rēzekne gaida tūristus.” Jaunākās Ziņas. 1938. 5. aprīlis.
  • “Rēzekne tūrisma veicināšanas darbā.” Latgales Vēstnesis. 1938. 6. aprīlis.
Df9d7f49789691f1b8a5a39a93a4353bfc579a99