Latgales dati

1957. gada 22. aprīlis

Latviešu sabiedrības namā Indianpolē vietējā Latviešu biedrības rīkoja 1917. gada Latgales kongresa atceres pasākumu.
Pasākumu atklāja Indianapoles Latviešu biedrības priekšsēdētājs Jānis Gžibovskis. Referātu par Latgale skongresa sagatavošanu, norisi un kongresa lēmumu turpmāku likteni nolasīja MIC Staņislavs Škutāns. Referāts vēlāk publicēts žurnālā "Dzeive" (1967, Nr.83) un rakstu krājumā "Acta Latgalica 2" (1968)
Sarīkojuma turpinājumā vairāki priekšnesumi:
Anna Strīķis deklamēja fragmentus no F.Trasuna balādes "Nūgrymušō piļs"
Aurora Zvejniece (klavieres) (1906-1991) spēlēja klasiķu darbus,
Jānis Melnbārdis dziedāja latgaleišu tautas dziesmas, pie klavierēm - Aurora Zvejniece,Zigrīda Heatcote deflamēja fragmentus no A.Skujas balādes "Jersikas piļs"

Atsauces
  • “1917. GODA LATGOLAS KONGRESA ATCERES AKTS INDIANAPOLĒ.” Latgolas Bolss. 1967. 24. jūnijs.
  • Apmaklātōjs. “1917. goda Latgolas kongresa atceres akts Indianapolē.” Dzeive, 1967. Nr. 83., 20. - 21. lpp.