Latgales dati

2015. gada 30. janvāris

Grāmatā ir 12 12 sieviešu stāsti par dalību pretošanās kustībā pēc Otrā pasaules kara - dzīvi mežā mežabrāļu vienībās. Dzintras Bukātes stāstā minēta epizode - 1953. gada tikšanās centrālcietuma kamerā ar daugavpilieti Anitu Liepu.
Vēlāk A.Liepa un D.Bukarte tikās dažas reizes, pie A.Liepas Daugavpilī ciemojās Dzintras meita Vija Millere, kuras nākšana pasaulē un pirmie dzīves mēneši meža aprakstīti grāmatā.
D.Bukarte 2018. gada janvārī sveica A.Liepu 90.gadu jubilejā.

Atsauces
  • Reinsone, S. Meža meitas. 12 sievietes par dzīvi mājā, mežā, cietumā. 2015: Dienas Grāmata. 228.-229.lpp.