Latgales dati

2016. gada 19. februāris

Grāmatas izdošanas atļauju - Imprematur parakstījis bīskaps J.Bulis 2016. gada 19. februārī..
Izdevuma 300 lappusēs ir apkopotas dziesmas latgaliešu valodā Dieva un svēto godam, kā arī dažādu liturģisko laiku dziesmas un litānijas. Tajā ir apkopotas vecas dziesmas, kas agrāk jau bija izdotas citās grāmatās. Dziesmu vārdus papildina notis vienai balsij, kuras var izmantot ticīgie gan baznīcā, gan ikdienā mājās.
Grāmata ir galvenokārt domāta lietošanai Rēzeknes-Aglonas diecēzē.

058e6a718365c1fa1609aec7e1f8d82efbfc92c0