Latgales dati

1917. gada 31. marts

1917. gada 18. martā pēc vecā stila
Ar šo datumu datēta hronoloģiski visagrāk notikusī (pēc arhīvu materiāliem) Latgales pagastu iedzīvotāju sanāksme - Daugavpils apriņķa Krustpils pagasta 63 iedzīvotāju sapulce, kura izteicās par apvienošanos ar pārējiem latviešu novadiem (Vidzemi, Kurzemi) autonomā veidojumā "Latvija".
Sapulces atļauja bija izsniegta jau 1917. gada 3. martā (16. martā). Salīdzinājumam - Krievijā augstākā likumdošanas un izpildu institūcija - Pagaidu valdība - izveidota 2 (15). martā.
Latgales kongress Rēzeknē sanāksmes protokolā nav minēts, tomēr šīs sanāksmes protokolu apstiprinājis Latgales Pagaidu zemes padomes sekrātāts P.Lazdāns. Protokolā minēti Krustpils pagasta pilnvarotie pārstāvji Genrihs (Indriķis) Stukuls Jakova (Jekaba?) dēls un Jegors Krūmiņš Mārtiņa dēls.