Latgales dati

1921. gada 25. oktobris

Mērķis ir: a) Latgales lauksaimniecības, rūpniecības un tirdzniecības vispusīga attīstība tin veicināšana; b) Latgales apgabala visādu ražojumu apstrādāšana, vietēju ūdeņa un citu dabas spēku rūpnieciska izmantošana, būvniecības attīstīšana un pabalstīšana,, un c) plaša tirdzniecība Latgalē, pārejā Latvijā un citās vaktīs, ar visādiem ražojumiem, materiāliem, pusfabrikātiem un fabrikātiem, sabiedrībai piederošo vai komisijas ceļā viņai nodoto preču ievešana Latvijā,
izvešana no Latvijas, kā ari transportēšana caur Latviju. Sabiedrības dibinātāji
ir Latvijas pilsoņi:
1) Jānis Grišāns, Rīgā, Miera ielā 47.
2) Ādams Turkopuls, Rīgā, Kurti!anova ielā 24.
3) Francis Kemps, Rīgā, Raiņa buiv. 5.
4) Pēters Šadurskis, Rīgā, Ģeitrudes ielā 10/12.
5) Francis Trasuns, Rīga, liela Pils iela 5
6) Nikolajs Skangels, Rīgā, Pauluči ielā 5.

Atsauces
  • “Citu iestāžu sludinājumi.” Valdības Vēstnesis. 1921. 1. novembris.