Latgales dati

1917. gada 2. maijs

1917. gada 19. aprīlī pēc vecā stila
Latgalieši vizītē pie Krievijas valdības ticības lietu ministra savas bīskapijas sakarā. Delegācijas sastāvā bija profssors Jezups Rancāns, Valerija Seile, Greg. Mukts, E. Kozlovskis, K. Skrinda.

Atsauces
  • “Latvisu veiskupija.” Drywa. 1917. 22. aprilis.