Latgales dati

1917. gada 8. aprīlis

Apspriede dēvēta par mitingu.
Dalībnieku uzvārdi daļēji atrodami ziedotāju sarakstā, ko publicēja laikraksts "Liaužu Bolss" 1917. gada 6. maijā

Mitingā 26-tā Martā salasits 91 rb. 22 kap. D6wynoja: F. Kemps 10 rb., A. Gu- tans 10 rb., J. Kangars 5 rb., W. Sy- landžis 5 rb., A. Wucāns 5 rb., A. Skrulis 5 rb., J. Začis 5 rb., J. Logins 3 rb„ J. Peipa 5 rb., D. Svvikša 5 rb., O. Bokons 5 rb., O. Bokons 5 rb., K