Latgales dati

1917. gada 8. aprīlis

1917. gada 26. martā pēc vecā stila
Apspriede dēvēta par mitingu. Dalībnieku uzvārdi daļēji atrodami ziedotāju sarakstā, ko publicēja laikraksts "Liaužu Bolss" 1917. gada 6. maijā
"Mitingā 26-tā Martā salasits 91 rb. 22 kap. Dwynoja: F. Kemps 10 rb., A. Gutans 10 rb., J. Kangars 5 rb., W. Sylandžis 5 rb., A. Wucāns 5 rb., A. Skrulis 5 rb., J. Začis 5 rb., J. Logins 3 rb„ J. Peipa 5 rb., D. Swikša 5 rb., O. Bokons 5 rb., O. Bokons 5 rb., K