Latgales dati

1918. gada 24. aprīlis

24. aprīļa vācu laikraksta ziņa par Daugavpils pašpārvaldes izveidi. Atcelta Kerenska laika dome: Tā vieta iecelta jauna pārvalde:
14 vācieši, 13 krievi, 14 poļi, 10 ebreji un 6 igauņi uņ latvieši. Jaunā pilsētas dome iievēlēja no sava vidus par virsbirģermeistaru un birģermeistaru agrākos bankas direktorus Minusu un Koritcu. Par pilsētas domniekiem: dzelzsceļa ierēdi Andruškeviču (poli), skolotāju Zitovitšu (kriemu), aptiekāru Fainu (ebreju) un dzelzsceļa ierēdni Vītolu (latvieti) Domes prezidents ir barons Rūdolfs von Engelhards.

Atsauces
  • “Kurzeme. Dinaburga.” Dzimtenes Ziņas. 1918. 4. maijs.
  • “Dunaburg.” Rigasche Zeitung. 1918. 24. aprīlis.