Latgales dati

1917. gada 20. aprīlis

Pēc vecā stila 1917. gada 7. aprīlī
Iskolastrels - Latviešu strēlnieku pulku apvienotās padomes izpildkomiteja (Iskolastrels) (Исполнительный комитет обьединенного совета лаьышских стрелковых полков (Исколастрел)), ievēlēts I Latviešu strēlnieku kongresā 1917. gada 9. – 11. aprīlī (27. – 29. martā). Tajā ietilpa arī Latgaliešu strēlnieku sekcija.
Viens no Iskolastrela pārstāvjiem bija Pēteris Bārda, kurš strēlnieku vārdā sveica kongresu.

Atsauces