Latgales dati

2008. gada 18. jūnijs

Piemineklis Robertam Mūkam atklāts Galēnu kapos. Tēlniece Māra Kalniņa.
Ziedojumus vāca biedrība “Galēnu Kultūrvēstures biedrība". Tā izgatavošanu un uzstādīšanu finansiāli atbalstīja arī PBLA un Riebiņu novada dome. .Ar Galēnu Kultūrvēstures biedrības biedru kopīgām rūpēm tika apzaļumota un labiekārtota viņa kapa vieta. Brūnajā laukakmenī šķeltais krusts simbolizē dižā domātāja šķelto dzvi: dzimtene – trimda, mīlestība – maids, patiesības meklējumi – maldi, laime – nelaime, veiksme – neveiksme, dzīvība – nāve.