Latgales dati

1924. gada 18. jūnijs

No 18. jun. lidz 31. jul. rūpneec. dep-ts devis atļaujas:
— B. Kaganam augļūdens eestādi Daugavpili
— J Gutmanim, Ļubai Mostovai un K. Gavartiņam atv. labibai dzirnavas Daugavpili
— A. Kopelovskim konfekšu darbn. Daugavpili
— Daugavpils židu mācibas darbn. valdei mechan. atslēdzneeku un galdneeku darbn. Daugavpili
— Daugavpils pils. valdei tipo-litograf. Daugavpili.
— Izr. Beškinam virvju darbn. Daugavpili.

Atsauces
  • “Uzņehmumi un pasahkumi.” Latvijas Tirgotājs, 1924. Nr. 8.