Latgales dati

2003. gada 20. jūnijs

Tās sastāvā iekļauti Edgars CAKULS, lic. theol., priesteris; Veronika DUNDURE, Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas vadītāja; Jānis ELKSNIS, Latgales Kultūras centra izdevniecības vadītājs; Skaidrīte KALVĀNE, dr. philol.; Lidija LEIKUMA, dr. philol., LU Filoloģijas fakultātes docente; Anna RANCĀNE, dzejniece; Alberts SARKANIS, dr. philol., Ārlietu ministrijas ģenerālinspektors; Ilze SPERGA, mg. philol., LU Filoloģijas fakultātes doktorante; Anna STAFECKA, dr. philol., LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece, LVEK priekšsēdētāja vietniece; Anna VULĀNE, dr. philol., LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes asociētā profesore; Ilona ZAICEVA, LU Teoloģijas fakultātes studente.
Komisijas uzdevums - pabeigt latgaliešu rakstības reformu. Komisija izstrādāja latgaliešu pareizrakstības noteikumus, kuri pieņemti LR Valsts valodas centrā 2007. gada 28. septembrī.