Latgales dati

2017. gada 3. jūnijs

119 Latvijas pašvaldībās notika republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās bija jāievēl 1614 republikas pilsētu un novadu domju deputāti.
Latgalē 21 novada dome, ieskaitot Ilūkstes domi.
Daugavpils - ievēlēts Andrejs Elksniņš (agrāk Jānis Lāčplēsis)
Rēzekne - atkārtoti ievēlēts Aleksandrs Bartaševics
Aglonas novads - ievēlēta Ingūna Barkeviča (agrāk Helēna Streiķe)
Baltinavas novads - ievēlēta Sarmīte Tabore (agrāk Lidija Siliņa)
Balvu novads - ievēlēts Aigars Pušpurs (agrāk Andris Kazinovskis)
Ciblas novads - atkārtoti ievēlēts Juris Dombrovskis
Dagdas novads - ievēlēts Aivars Trūlis (agrāk Sandra Viškure)
Daugavpils novads - atkārtoti ievēlēta Janīna Jalinska, kopš 2018. - Arvids Kucins.
Ilūkstes novads - atkārtoti ievēlēts Stefans Rāzna
Kārsavas novads - atkārtoti ievēlēta Ināra Silicka
Krāslavas novads - atkārtoti ievēlēts Gunārs Upenieks
Līvānu novads - atkārtoti ievēlēts Andris Vaivods
Ludzas novads - ievēlēts Edgars Mekšs (agrāk Alīna Gendele)
Preiļu novads - atkārtoti ievēlēta Maruta Plivda
Rēzeknes novads - atkārtoti ievēlēts Monvids Švarcs
Riebiņu novads - atkārtoti ievēlēts Pēteris Rožinskis
Rugāju novads - atkārtoti ievēlēta Sandra Kapteine
Vārkavas novads - atkārtoti ievēlēta Anita Brakovska
Viļakas novads - atkārtoti ievēlēts Sergejs Maksimovs
Viļānu novads - atkārtoti ievēlēta Jekaterina Ivanova
Zilupes novads - atkārtoti ievēlēts Oļegs Agafonovs.
Jaunākais deputāts Rūdolfs Beitāns, 22 gadi, ievēlēts Viļānu novada domē.
Vecākais deputāts Juris Vidiņš, 79 gadi, ievēlēts Viļānu novada domē.