Latgales dati

1911. gada 25. februāris

1911. gada 12. februārīī pēc vecā stila
Ar šo datumu adresēta F. Kempa vēstule Rainim.
1911. gadā iznāca Raiņa krājums “Tie, kas neaizmirst”, kas bija veltīts 1905. un 1906. gada brīvības cīnītājiem. Te atrodams arī populārais dzejolis “Munu jaunu dīnu zeme”, kurš vispirms ticis publicēts latgaliešu valodā, bet pēc tam atdzejots latviski. Pēc šī krājuma izlasīšanas Kemps savā literāri izkoptajā latgaliešu valodā un skaistajā rokrakstā steidzies rakstīt Rainim emocionāli izjustu "paļdis" vēstuli.
Raiņa dzejpli latgaliski var droški uzskatīt par paša autora tulkojumu.

Atsauces
4958ad02de4f5abbbdb5f030800d74c769ae8731
D27df2ccbdebbac4b43ea517462ac06e54c0ca49
1d1ffd6fef0a8df61c3d9c21304bdc91a6c7f662
82472b2280388d5d410fbf6eb7564fd790d66672
E930364b0ddd57703b3f549e25b7c337bf3a0c72
7bcd39fc927c535c3ba61029fea8484111fd333d