Latgales dati

2007. gada 20. februāris

Ministru kabineta (vad. A. Kalvītis) sēdē izskatīja jautājumu "Par albuma "Terra Mariana" faksimilizdevuma un tā zinātnisko komentāru sagatavošanu un izdošanu".
Lēmums - Latvijas Nacionālajai bibliotēkai noslēgt savstarpēju līgumu ar Vatikāna Apustulisko bibliotēku par praktiskiem pasākumiem albuma "Terra Mariana" faksimilizdevuma un tā zinātnisko komentāru sagatavošanā un izdošanā.

Atsauces