Latgales dati

1917. gada 29. decembris

1917. gada 29. -31. decembrī Valmierā tika sarīkots Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku padomju 2. kongress. Tas pasludināja Latvijas strādnieku, zaldātu un bezzemnieku deputatu padomes (faktiski tās izpildorgāna - Iskolata) pasludināšanu par augstāko varas institūciju Latvijas teritorijā.
"Ārvalstu intervencija Latvijā un tās aizkulises 1918-1920" (1957): [..] Vienlaikus padomju vara uzvarēja arī Latgalē. Izšķiroša nozīme revolūcijas drīzajā uzvarā Latgalē bija tam, ka padomju varas pusē pārgāja 5. armijas kareivji. Revolucionāro karaspēka daļu atbalstīti, boļševiki Daugavpilī, Rēzeknē un citās Latgales pilsētās ņēma varu savās rokās [..].
Specifiskās bezzmnieku padomes pastāvēja tikai Vidzemē, Latgalē (tāpat kā Iekškrievijā) pastāvēja vienotas zemnieku padomes.
Visa vāciešu neieņemtajā Latvijas Iskolata republika pastāvēja 3 mēnešus.

Atsauces
  • Šiliņš, J. Padomju Latvija. 1918-1919. Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība: 2013. 38.lpp.
  • Ārvalstu intervencija Latvijā un tās aizkulises 1918-1920. Rīga: 1957. 14. lpp.
  • Latvijas tiesību vēsture (1914-2000). Rīga, 2000. 81. lpp.
D3f667d0420be73edef2cb5bc9f282d4a0e7c321