Latgales dati

1917. gada 28. maijs

1917. gada Latgales latviešu kongresa rezolūciju publicēšanai sagatavoja kongresa nozīmēta redkolēģija (V.Seile, V.Rubulis). 15 (28).. maijā lielā tirāžā (10.000 eks. ?) Pēterburgā tika izdots "Latgolas Pagaidu zemes padomes ziņojums".
Izdevumā ietverto tekstu turpmāk citēja un pārdrukāja laikraksti, žurnāli, to plaši izmantoja publicisti un pētnieki.
Sakarā ar Latgales kongresa simtgades pētniecību Latvijas bibliotēkās nav izdevies atrast nevienu Ziņojuma 1. numura eksemplāru.
Ziņojuma 2. numurs izdots Pēterburgā 1917. gada 29. oktobrī.

Dd3c92cd2371db28ab711de773eb11e919eafa09