Latgales dati

1893. gada 26. janvāris

Pēc Krievijas cara Aleksandra III rīkojuma Dinaburga pārdēvēta par Dvinsku. Vietējo cietoksni arī sāk saukt par Dvinskas cietoksni. Pilsēta šādu nosaukumu saglabāja līdz 1920. gadam, kad tai tika piešķirts Daugavpils vārds.
Vienlaicīgi ar Dinaburgas nosaukuma maiņu tiek mainīts arī Tērbatas nosaukums - turpmāk tā ir Jurjeva.
20.gs. sākuma Latvijas preses izdevumos paralēli tiek lietoti vairāki nosaukumi - "Dvinska", "Dinaburga", "Daugavpils".

Atsauces
  • Львов И.И. Крепость-склад Двинск. Историческая справка. Двинск: Двинский листок, 1915. C.106.
  • “Visaugstākā pavēle.” Rīgas pilsētas policijas avīze. 1893. 4. februāris.
  • “Neoficiela nodaļa.” Rīgas pilsētas policijas avīze. 1893. 2. februāris.