Latgales dati

1893. gada 26. janvāris

1893. gada 14. janvāris pēc vecā stila
Pēc Krievijas cara Aleksandra III rīkojuma Dinaburga pārdēvēta par Dvinsku. Vietējo cietoksni arī sāk saukt par Dvinskas cietoksni. Pilsēta šādu nosaukumu saglabāja līdz 1920. gadam, kad tai tika piešķirts Daugavpils vārds. 20.gs. sākuma Latvijas preses izdevumos paralēli tiek lietoti vairāki nosaukumi - "Dvinska", "Dinaburga", "Daugavpils".
Vienlaicīgi ar Dinaburgas nosaukuma maiņu attiecīgajā rīkojumā tiek mainīts arī Tērbatas nosaukums - turpmāk tā ir Jurjeva.

Atsauces
  • Львов И.И. Крепость-склад Двинск. Историческая справка. Двинск: Двинский листок, 1915. C.106.
  • “Visaugstākā pavēle.” Rīgas pilsētas policijas avīze. 1893. 4. februāris.
  • “Neoficiela nodaļa.” Rīgas pilsētas policijas avīze. 1893. 2. februāris.