Latgales dati

1921. gada 1. augusts

Daugavpils apriņķī: Ungurmuiža 333,5 hektāri 10 gabalos, Zilku muiža Krustpils pag. — 164 hekt. 6 gabalos; Vorkovas muiža — 808,5 hekt. 22 gabalos, Zondaru muiža, Prei|u pag. — 456 hekt 27 gabalos, Znotiņu muiža, Vorkovas pag. — 587 hekt. 75 gabalos, Jasmuižas muiža — 1889 hekt 60 gabalos, Raipoles muiža, Jasmuižas pag. — 227 hekt. 10 gabalos, Konstantinovas muiža, Dagdas pag. — 763 hekt. 71 gabala,. Skaisto muiža, Izabelinas pag. 284 hektāri 17 gabalos Mazindinas muiža, - Izabelinaa pagast. — 320 hekt 13 gabalos, Pustiņas muiža — 2625 hekt. 65 gabalos, Līvanu, Kušeenes un Ezerenmuižas — kopplatība 3630 hekt 167 gabalos
Ludzas apriņķi: Bolvu muižas centra daļa — 5540 hekt (daži gabali palikuši valsts fondā) 129 gabalos, Rogaižu muiža, Pildas. pag. — 370 hekt. 14 gabalos, Bolvu muižas i agrarbankas zeme 866 hekt 44 gabalos, Felmanovaa muiža, Zvirgzdeenes pag. — 880 hekt. 20 gabalos, Ruskulovas muiža Kokorevas pag. — 1624 hekt 87 gabalos, Salnevas muiža — 2207 hekt 59 gabalos. Posines muiža — 2461 hekt. 66 gabalos, Rundanu muiža — 417 hekt 27 gabalos, Strūžānu muiža, Beržu pag. — 4206 hekt 26 gabalos, Evermuiža, Antopoles un Zaļmuiža — kopplatība 8749 hekt. 215 gabalos.
Rēzeknes apriņķīi: Atašienes muiža - 593 hekt. 36 gabalos, Tiskodu muiža — 430 hekt 14 gabalos, Balinovas muiža — 588 hekt. 32 gabalos, Prezmas muiža - 1300 hekt 47 gabalos, Annas muiža - 700 hekt. 40 gabalos, Frimaņu, Stirnienae un Ozolrruižas - kopplaīibā 6424 hekt., 147 gabalos.

Atsauces
  • “Muižu sadalīšana Latgalē.” Latvijas Vēstnesis. 1921. 4. augusts.