Latgales dati

1908. gada 3. maijs

1908. gada 20. aprīlī pēc vecā stila
Pēterpilī dibināta izglītības un grāmatu apgādāšanas latgaliešu biedrība "Gaisma". Izdeva vairākas grāmatas par vēsturi, F. Kempa vēstures četras brošūras. organizēja sarīkojumus ar teātra izrādēm. Biedrības darbojās līdz Pirmajam pasaules karam. Tā bija viena no trim Pēterpils latgaliešu biedrībām (vēl darbojās kopš 1904. gada muzikālā biedrība, savstarpējās palīdzības biedrības).
1936. gadā Latgales grāmatu izstādē bija izstādīti biedrības 1908. gada statūti, sarīkojumu programmas.
Pēc M. Bukša versijas biedrības dibinātājs bija F. Kemps. Biedrībai, kopdarbojoties ar laikrakstu "Drywa", 1915. gadā tika dibināta latgaliešu bēgļu palīdzības biedrība.
Vadība:
1) Ontons Skrinda (pirmās vadības - komiteta priekšnieks /-1909/),
2) Francis Kemps (priekšnieka palīgs, vēlāk priekšnieks /1909-/)
3) Povuls Tukišs (kasiers, vēlāk Amālija Brežinska),
4) Ontons Laizāns (bibliotekārs)
5) Francis Logins (sekretārs)
6) Jezups Kindzuļs (sekretāra palīgs, vēlāk sekretārs)
7) Kazimirs Skrinda
8) Francis Trasuns
9) Eduards Rudzišs (vēlāk priekšnieka palīgs)
10) Gregors Mukts- Kveders.
11) Jānis Volonts (sekretāra palīgs).
M.Bukšs (1971): " Atšķirība starp muzikālo biedrību un GAISMU bija tā, ka pirmā bija konservatīva un atradās garīdzniecības ietekmē, otrā vairāk progresīva, kas ap sevi pulcināja ari strādniekus."

Atsauces
  • “Pīterburgas latvīšu bīdreibas "Gaisma" pyrmō darbeibas goda pōrskots*).” Zīdūnis, 1938. Nr.2.
  • Bukšs, M. “LATGAĻU ATMODA.” Treji vārti, 1979. Nr.7.