Latgales dati

1906. gada 10. februāris

28.01.1906/10.02.1906
29.01.1906/11.02.1906
1906. gada sākumā Kalupes pagasta Plātera – Ziberga muižā tika izvietoti dragūni (kavalēristi ar policejiskām funkcijām).
28.janvārī/10.februārī vakarā tie devās pie Lāčakroga Somiem, kur tika nopērts un ielodzīts cietumā Jāzeps Soms.
29.janvārī/11.februārī uzbruka zemnieka Lazdāna mājai Kukļu sādžā. Dragūni nolaupīja Lazdānu ģimenes visu mantu, piekāva saimnieku un abus viņa dēlus Jāzepu un Jāni, bet māju nodedzināja. Vēlāk sakropļotos zemniekus aizveda uz Daugavpils cietumu un pa ceļam Jāni Lazdānu dragūni izrāva no pajūga un nošāva.
Kalupes pagasta vecākais (staršina) tolaik bija Staņislavs Plociņš, kuru zemnieki bija ievēlējuši 1905. gada 8. novembrī /21.novembrī. Līdz tam šajā amatā sešus gadus bija A.Ivbulis (Iyubuls). Soda ekspedīcija nopēra vairākus zemniekus, arī S.Plociņu. Pēc tam par Kalupes pagasta staršinu ievēlēja Staņislavu Kokinu.
Vēsturnieks B. Brežgo, atsaucoties uz publicātajām 1925. gadā Maskavā krievu valodā atmiņām, raksta: Izrēķināšanās notikusi Līksnas pagasta Kuklišķos 1906. gada 23. janvārī. Piekautie zemnieki 3 dienas turētu kaimiņu muižā. Viens zemnieks ceļa uz Daugavpils cietumu nošauts. 30.janvārī sekoja vēlreiz aresti. Viens nošauts, viena māja nodedzināta.

Atsauces
  • Latvijas revolucionāro cīnītāju piemiņas grāmata /Galv. red.: S.Ziemelis (galv. red.) u.c. – 2., pārstr. un papild. izd. 1.sēj., 3.d. 1905. – 1907. gada revolūcija. Rīga: Liesma, 1983. 183.-184. lpp.
  • “Nu Kolupa.” Drywa. 1906. 4. maijs.
  • Babris J. 1905. - 1907. g. revolūcija Latgalē. Rīga: Latvijas Valsts izd., 1960. 159. lpp.
  • Latkovskis, D. Nacionā atmoda Latgalē. Modinātāji, darba veicēji. 2. daļa. Latgales kultūras centra izdevniecība, 2002. 65. lpp.;.
  • Brežgo, B. Latgales zemnieki pēc dzimtbūšanas atcelšanas 1861-1914. 1954. 94.lpp.
  • “Zinias nu dzimtenis.” Gaisma, Pēterburga. 1906. 9. februāris.