Latgales dati

1990. gada 7. februāris

Līdz 7. februārim muzejā bija apskatāma izstāde "No vecāsmātes pūra lādes". Izstādes atklāšanas dienā uz muzeju bija atvestl bijušo Saules skolas audzēkņu Teklas Viļumas, Broņislavas Kudiņas un ilggadējās direktrises Elizabetes Paukštes darbi.
Vērā liekama doma, ko izstādes atklāšanā izteica Tekla Viļuma: «Daugavpilī Jābūt mājturības skolai un tieši atkal Saules ielā un šī skola jānosauc Saules vārdā».

Atsauces
  • BRODOVS, M. “Kas glabājas vecāsmātes pūra lādē?” Avangards, Daugavpils. 1990. 8. februāris.