Latgales dati

1910. gada 2. jūlijs

1910.gada 2. jūlijā (v. st.) Līksnas pagastā bija Līpu Mukōnu solas Donota Skrindas bēres. Tajās piedalījās ģimenes locekļi: dēli baznīckungi Benedikts Skrinda, Kazimirs Skrinda, meita Monika, kā arī Jānis, Dominīks, Staņislavs. Lielā attāluma dēļ no Sibīrijas nebija ieradies Ontons Skrinda.
Ceremonija notika Līksnas baznīcā, apbedīšana - Mukānu kapos. Bērēs piedalījās Vaboles grāfiene Jadviga Plātere - Ziberga un Līksnas grāfiene Veronika Plātere - Ziberga.
Donota dzīvesbiedre Apolonija apbedīta divi gadi iepriekš.
Kā ziņoja prese. abās bēres netika lietots alus un citi grādīgi dzērieni.

Atsauces
  • “Leiksna.” Drywa. 1910. 29. jūlijs.
85c797a76be99c1f819de8706b9c516e7564525a