Latgales dati

1926. gada 6. februāris

1926. gada 6. februārī Daugavpils latviešu (latgaliešu) 1. pamatskola atzīmēja 10 gadu jubileju. Skolas dibinātāja un pārzine Anna Vonoga, prec. Dabare, prec. Brauere.
No tās izriet, ka skola dibināta 1915/1916.gadā kā latgaliešu bēgļu palīdzības biedrības organizētā bērnu patversme - skola. Tajā uzturējās galvenokārt bērni no pilsētas apkārtnes karā izpostītajām mājam, piemēram, no Līksnas pagasta. Saukti par daugmaliešiem. Skola sorganizētāji bija prāvests Urbšs un vikārs Livčāns. Pirmās skolotājas bija Vonoga un Barbara (Borbora) Zarāne.
1916. gada pavasarī līdzekļu trūkuma dēļ bērni tika sūtīti atpakaļ pie vecākiem. Tajā pašā gadā skolai sameklēti naudas līdzekļi un divgadīgajā skolā mācījās 180 bērni.
1918. gadā bija skolas pirmais izlaidums.
.................................................................
1936. gada 27. aprīlī Daugavpilī plaši svinētas Mežu dienas. Galvenie pasākumi noris pie 1.pamatskolas Baznīcas ielā, kur iestādīti piemiņas ozoli.
1938. gada 8. novembrī pamatskolai piešķirts Fridriha Brieža vārds.
Sākotnēji skola izvietota Šosejas ielā 96, Varšavas ielā 4 (1919-1920), Domes ielā 49, turpmāk Baznīcas ielā.

Atsauces
  • Dabar, A. “Eiss vēsturisks porskots par Daugavpiļs I. latvišu pamatškolu.” Latgolas škola, 1926.Nr 5.
  • “Daugavpils latvīšu 1. pamatškolas jubileja.” Latgolas škola, 1926. Nr.6., 22. lpp.
  • “Nu Daugpiles vai Dvinskas latviešu katoļu dzeivis.” Drywa. 1916. 2. novembris.
921532b042dbaa3b912193186106621539103b0f
E284e72f253c62e8f9b4d8fd7430a71ef493625b